סרטונים

תחתיה מדברים המים-ספר השירה של ענת שרייבר

היצירתיות שבהקשבה ל"דאו" הדרך להרמוניה שהיא מעבר לכל המשגה. מתוך ציורי הדיו וספר השירה.

ה"אחר" שבתוכי- מופע מחול- ענת שרייבר

Tai ji unlimited potential -Fito Schreiber

tai ji workshop cambridge - fito Schreiber

צ'י גונג

קבוצת תרגול במרחב טאו בטבעון

טאי צ'י עם פיטו

טאי צ'י ביודפת

 • צ'י גונג
  • טאי צ'י
   • גונג פו
    • טיפולים

     Tivonet