שלום לכם, בימים הקרובים אנו משדרגים את האתר וחלק מהתכנים והתצוגות עוברים שינויים. אתכם הסליחה

Exhibitions & projects

2014 Intepratel Gallery Munich- Israeli Worldwide Art Show .
For details
     
2010 Gebo gallery  Group exhibition in Tel - Aviv 
Curator: Rafi Barbibay

2010 Group Exhibition "not just a pet" Gallery Yigal Alon, Kibbutz Ginosar 
Curated by Nava Shoshani
 
2009 Oranim Gallery –Tivon, Israel End of the year exhibition
Curator: Anat Gatenyo, to watch press here

2009 Shoham Gallery- Tel-Aviv, Israel A homage to Tel-Aviv Women- Group Exhibition
Curator: Adina Kay, to watch outer links -press here

2009 Oranim Gallery – Tivon, Israel. Open to the winds & Sun –exhibition
Curator: Ruti Helvitz

2008 Oranim Gallery – Tivon, Israel Group Exhibition
Curator : Galia Bar-Or, to watch the gallery -press here, to watch outer links -press here

2002 Shuni Fortress. Zichron Yaakov, Israel exhibition
Curator: Tal Haberman Milner

2000 Memorial Library - Tivon, Israel. Group exhibition
Curators: Idith Gabbai & Esti Reshef

Tivonet