קולינריה

פיטו שרייבר-"הגעתי אל הבישול מתוך העניין שלי בשני תחומים;האחד הוא האקולוגיה וחקלאות אורגנית והשני הוא שימור שיטות ומיומנויות מסורתיות."

שניהם באים לידי ביטוי בבישול שלי, למשל בחיפוש אחר חומרי גלם טריים ועונתיים ושיטות בישול שמשמרות את הטעמים הייחודיים, כגון בישול בכלי חרס, אפייה בטאבוני בוץ, לבני שמות וחלוקי בזלת.

בסדנאות שאני מעביר ישנה תמיד התייחסות תרבותית ואנתרופולוגית לפי אזור המטבח הספציפי שנלמד"

קולינריה

Tivonet