מסעות

הדרכת מסעות ברוח ה"דאו" ברחבי העולם כשבידינו נסיון רב שנים והאוצרות הרוחניים ממסעותינו במחוזות הרחוקים של המזרח, מהרי ההימאליה וממורי הדרך, ממקדשי לאדאק, מסימטאות קיוטו  וממחוזות תחושת האחדות . 
מסעות

Tivonet