פעילויות, סדנאות ואירועים


*הקליניקה לטיפולים של ענת : פסיכותרפיה אינטגרטיבית, זן-שיאצו, צ'י גונג מרפא - הנחות לתלמידים.
לקבלת פרטים נוספים והרשמה לפעילויות בשנה הקרובה >
יום א'
09:15 - 08:15 קליניקה
10:15 - 09:15 קליניקה
15:15 - 14:00 שעורים פרטיים בטאי צ'י וצ'י גונג
16:30 - 15:30 שעורים פרטיים בטאי צ'י וצ'י גונג
18:00 - 17:00
18:45 - 19:45
20:30 - 19:30 צ'י גונג וטאי צ'י-סגנון צ'ן מרחב טאו ק. טבעון
ה
19:00 טאי צ'י מתחילים
יום ב'
09:15 - 08:15 צ'י גונג מרחב טאו ק. טבעון
10:15 - 09:15 טיפולים בזן-שיאצו וצ'י גונג רפואי
15:15 - 14:00 טיפולים בזן-שיאצו צ'י גונג רפואי
16:30 - 15:30 טיפולים בזן-שיאצו וצ'י גונג רפואי
18:00 - 17:00
19:00-20:00 צ'י גונג חכמת הריפוי wisdom healing qi Gong
20:15-21:15 שינג-אי ובה-גואה קונג-פו למבוגרים מרחב טאו
יום ג'
09:15 - 08:15 צי' גונג Zhineng חכמת הריפוי רשפון (11:00 - 08:00)
10:15 - 09:15 צי' גונג Zhineng חכמת הריפוי רשפון (11:00 - 08:00)
15:15 - 14:00 קליניקה בתל אביב והרצליה
16:30 - 15:30 שיעורים פרטיים בצ'י גונג
18:00 - 17:00 קליניקה בתל אביב והרצליה
18:45-19:45 שיעורים פרטיים בצ'י גונג בזום ובלייב
20:30 - 19:30 שיעורים פרטיים בצ'י גונג בזום ובלייב
יום ד'
09:00 - 08:00 צ'י גונג מרחב טאו ק. טבעון
10:15 - 09:15
15:15 - 14:00
16:30 - 15:30 טיפולים בזן-שיאצו וצ'י גונג רפואי
19:00-20:00 טאי צ'י-סגנון צ'ן מתקדמים - טאי צ'י חרב מרחב טאו
יום ה'
10:15 - 09:15 טיפולים בזן-שיאצו וצ'י גונג רפואי
15:15 - 14:00 טיפולים בזן-שיאצו וצ'י גונג רפואי
16:30 - 15:30 טיפולים בזן-שיאצו צ'י גונג רפואי
18:00 - 17:00 טיפולים בזן-שיאצו וצ'י גונג רפואי
19:00 טאי צ'י קבוצה חדשה
20:30 - 19:30

Tivonet